Nastal čas testování!!!

Milí studenti, rodičové, přátelé, ptáte se nás často, jak poznáte svůj pokrok a to, že se někam posouváte? Jak si můžete ověřit své nabyté znalosti a jak odhalit své mezery? Naše odpověd – TESTOVÁNÍ!

Co, jak, kde? Vše podstatné se dozvíte v článku. Čtěte dále…

Nastal čas testování!!!

Milí studenti, rodičové, přátelé, ptáte se nás často, jak poznáte svůj pokrok a to, že se někam posouváte? Jak si můžete ověřit své nabyté znalosti a jak odhalit své mezery? Naše odpověd – TESTOVÁNÍ!

Co, jak, kde? Vše podstatné se dozvíte v článku. Čtěte dále…

Testování na level 1 (všechny věkové kagorie).

Kategorii vybírejte při registraci dle toho, do jaké třídy aktuálně chodíte.

28. května 2022
Přihlášky na testování 28. května 2022 uzavřeny, další termín testování opět v příštím pololetí.

Krav Maga Testování – děti, mládež

Přesně tady SAMI COMBAT SYSTEMS – KONEČNĚ V OSTRAVĚ jsme slibovali cvičení WOMEN ONLY – dnes běží již další turnus.

Nyní je proto čas zaměřit svou pozornost na naše děti, mládež resp. teenagery. Naučily se za tu dobu, co k nám chodí něco smysluplného, nebo ne? Ubrání se? Jaké techniky dokáží ovládat? To a mnohem více bude obsahem pravidelného testování! 

Co je to testování?

Testování je akce, na které budeme prověřovat znalosti studentů, které se v předchozím období učili.

Koho budeme testovat?

Testovat budeme všechny studenty na dobrovolné fázi. Nikoho do testování nebudeme nutit, ale ani odrazovat.

Jak si kdo se svými schopnostmi stojí, tak může zjistit každý student ve věkovém rozpětí 6 až 16 let v rámci své kategorie.

Pro každou kategorii jsou zpracovány konkrétní podklady odpovídající fyzické i psychické vyspělosti studentů tak, aby nebyl nikdo při testování znevýhodněn.

Kdy bude testování probíhat?

Vždy v pravidelných intervalech si budou moci studenti ověřit své znalosti po cca 10 měsících absolvovaných Krav Maga tréninků na dané úrovni.

Lidsky řečeno, pokud nastoupíte v září, na první testování můžete v květnu/červnu následujícího roku. Pokud v únoru, na další testování se těšte zase v lednu/únoru.

Proč je testování dobré?

Každý student zná svého trenéra a každý trenér zná nejlépe svého studenta.

Testování je tady proto, aby tuto vazbu narušilo a kritickým nezaujatým pohledem zhodnotilo reálné schopnosti, techniku provedení a teoretické znalosti každého studenta tak, jak je v rámci jednotlivých úrovní předepsáno.

Vyhneme se tak zkreslení, ať již pozitivnímu, či negativnímu a studenti budou reálně znát, jak na tom aktuálně jsou. 

4 Důvody proč testovat

Úrovně testování

ÚROVNĚ A KATEGORIE

Veškeré úrovně jsou návazné.

Studenti jsou pak rozděleni dle věku a dosažené úrovně dle následujících kritérií.

6 - 8 LET

kIDS

KIDS LEVEL 1 – K1

KIDS LEVEL 2 – K2

KIDS LEVEL 3 – K3

9 - 12 LET

JUNIOR

JUNIOR LEVEL 1 – J1

JUNIOR LEVEL 2 – J2

JUNIOR LEVEL 3 – J3

13 - 16 LET

TEENAGER

TEENAGER LEVEL 1 – T1

TEENAGER LEVEL 2 – T2

TEENAGER LEVEL 3 – T3

TEENAGER LEVEL 4 – T4

TEENAGER LEVEL 5 – T5

Testování jako motivace dřít a vytrvat do příště? Jasně!

Ano, je to tak, znát své silné a slabé stránky, hranice a limity jsou jedny z nejpodstatnějších záležitostí pro rozvoj. Proto, abychom usnadnili našim studentům kontinuální přípravu, zlepšování svých dovedností a vychytávání mezer, je zavedení testování významným pomocníkem.

Svou koncepcí úrovní a jejich dosahováním tak podporuje přirozenou rivalitu a soutěživost v rámci skupiny a motivuje jak testované, tak netestované studenty k lepším výkonům.

Samostatné „sbírání“ úrovní je pak jen třešničkou na dortu přínosů testování. My všechny naše úspěšně testované studenty ještě odměníme přednostním přístupem na registrace k seminářům.

Nejbližší testování

28. května 2022

Na květen pro vás připravujeme testování ve všech věkových kategoriích.

Na toto testování budou vpuštěni všichni studenti, kteří nastoupili před datem říjen 2022

Studenty, kteří nastoupili později přivítáme pak na testování v dalším pololetí – prosíme vydržte ;)

TESTOVÁNÍ
DĚTI/MLÁDEŽ
28. května

Jak se přihlásím na další testování?

Přihlásit se můžete vždy na aktuální testování, a to na této stránce v sekci registrace. Jakmile se bude blížit období, kdy má nastat další testování, o této skutečnosti vás informujeme emailem s dostatečným předstihem.

Na této stránce pak budou v sekci registrace aktualizovány údaje pro nové testování, na které se budete moci zde zaregistrovat, a pak už se jen těšit na samotný den D. Nejsou v tom žádné složitosti ;)

Testujeme pravidelně!

Co dělat, když nemůžete dnes na testování? Stačí cvičit dál! Příští testování bude vaše! Testování bude probíhat 2x ročně!

Když to nevyšlo teď, příště to vyjde! ;)

Testujeme pravidelně!

Co dělat, když nemůžete dnes na testování? Stačí cvičit dál! Příští testování bude vaše! Testování bude probíhat 2x ročně!

Když to nevyšlo teď, příště to vyjde! ;)

Testování samotné

Podmínky pro účast

  • schválení účasti na testování instruktorem – pokud se budete chtít účastnit, je třeba se první zeptat svého instruktora, je možné, že vám účast nedoporučí (například z důvodu nedostatečné kázně na trénincích)
  • vyplněná registrace a uhrazený poplatek za testování
  • zelené Krav Maga tričko pro kluky / červené Krav Maga tričko pro holky, dále v kategorii TEENAGER i suspenzor
  • pravidelná účast na našich trénincích 
  • všichni ostatní prosíme vydržte, pro vás připravíme termin v dalším pololetí ;)

 Jak probíhá testování?

Přijdete, převléknete se a hurá do tělocvičny na rozcvičku. 

Následuje seznámení s tím, co na dané úrovni budeme ověřovat a pustíme se do samotného testování teoretické i praktické části.

Na testování strávíte 60 minut v kategorii KIDS a JUNIOR a 120 minut v kategorii TEENAGER.

S sebou povinné Krav Maga tričko a dále teenageři suspenzor.

Pokud testování absolvujete úspěšně – GRATULUJEME a odnesete si domů diplom a náramek odvíjející se od vaší úrovně a kategorie.

Testování na level 1 (všechny věkové kagorie).
28. května 2022
Přihlášky na testování 28. května 2022 uzavřeny, další termín testování opět v příštím pololetí.

Registrace – sobota 28. 5. 2022

testování na level 1

Testování na LEVEL 2 budou probíhat v roce 2023.

Registrace probíhá tradičně pomocí registračního formuláře, na základě kterého potvrdíte svůj zájem účastnit se testování.

Spolu s registrací je nutno uhradit i platbu za testování ve výši 350 Kč, dle níže uvedených platebních údajů.

Splatnost, storno podmínky

Pro plynulý běh prosím uhraďte částku 350 Kč do 5 ti dnů od registrace.

Svou účast můžete zrušit maximálně 3 dny před konáním akce. Později již bohužel účast nelze zrušit a platbu stornovat.

Platební údaje

č.ú.: 2501022290/2010
Variabilní symbol: po přihlášení v emailu

Do poznámky vložte: jméno + příjmení dítěte

Kategorie KIDS
(6-8 let)
14:00-15:00
350,- Kč
TĚLOCVIČNA PORUBA
TERMÍN SDRUŽENÝ S KATEGORIÍ junior (9-12 let)
Kategorie JUNIOR
(9-12 let)
14:00-15:00
350,- Kč
TĚLOCVIČNA PORUBA
2. TERMÍN SDRUŽENÝ S KATEGORIÍ KIDS (6-8 let)
Kategorie JUNIOR
(9-12 let)
15:30-16:30
350,- Kč
TĚLOCVIČNA PORUBA
Kategorie TEENAGER
(13-16 let)
17:00-19:00
350,- Kč
TĚLOCVIČNA PORUBA

Kategorii vybírejte podle toho, do jaké třídy teď chodíte.

rychlé otázky

OTÁZKA

je to povinné?

Není!

Smyslem testování je poskytnout studentům zpětnou vazbu od jiného než jejich vlastního instruktora, ale hlavně…

Je cílem také podpořit kontinuální úsilí studentů zavedením jednotlivých úrovní a tím je motivovat k lepším cvičebním výsledkům!

OTÁZKA

CO BUDU POTŘEBOVAT NA testování?

Na každé testování je předepsaný povinný úbor, bez kterého nebude umožněno testování –  aktuální úbor je ve formě Krav Maga trička. Dále jsou zde specifika podle věku např. u teens i suspenzor.

 

Věk 6 – 8 let – tričko – zelené chlapci, červené dívky.

Věk 9 – 12 let – tričko – zelené chlapci, červené dívky.

Věk 13 – 16 let – suspenzor a tričko – zelené kluci, červené holky.

OTÁZKA

Jaké jsou přínosy testování?

Okamžitý pocit sounáležitosti v testovací skupině, překonávání testovacích překážek a limitů a pocit hrdinství z jejich úspěšného zvládnutí

Postavení a sociální statut ve své tréninkové skupině na základě úspěšného zdolání úrovně

Uvědomění SÁM zvládl, SAMA dokázala! To, že skoro rok makali a nakonec to zvládli a mají to za sebou, studentům rozhodně nakopne zdravé sebevědomí a sebehodnotu.

A také postup v hierarchii úrovní dodává pravidelnému cvičení a zdokonalování se mnohem větší smysl, než jen „chodit do kroužku“.

V neposlední řadě rodič získá přehled nad tím, co student zvládá, co má za sebou a kam směřuje.

OTÁZKA

Je testování zpoplatněno?

Ano, testování je zpoplatněno, bez ohledu na úroveň i kategorii studenta, částkou 350,- Kč.

OTÁZKA

Je testování vždy stejné?

Kostra testování je vždy stejná, mění se techniky a jak jsme všichni ze školní docházky zvyklí – ač neradi. i nálady a přimhouření očí zkoušejících :)

Aneb, nedáme žádnou úroveň zadarmo!

OTÁZKA

Jak se liší jednotlivé úrovně?

V rámci každé úrovně jsou jiné, resp. rozšiřující techniky a metody, které je zkoušený student povinen znát a v dostatečné míře ovládat.

Náročnost a potřeba dokonalého zvládnutí předešlé úrovně tak logicky s vyšší úrovní také vzrůstá.

OTÁZKA

Proč je zde podmínka 10 měsíců?

Žádný učený z nebe nespadl! Proto ani testování nelze brát na lehkou váhu.

Ba naopak, jelikož je skladba tréninku všech dětí a mládeže odlišná, podmínka 10 měsíců platí při zvýšení úrovně i při přestupu v rámci věkové kategorie.

OTÁZKA

Proč musí mít testováni povinná trička?

Štábní kultura musí být, testování není žádný „obyčejný trénink“, ale symbol zkoušek, sounáležitosti a fyzicky i psychicky náročného drilu, kde musí studenti předvést to nejlepší, co v nich je. 

Proto všichni povinně na testování v předepsaném úboru/tričku, bez kterého jim testování nebude umožněno. 

OTÁZKA

Může probíhat různé testování ve stejný den?

Ano. Standardně bude probíhat testování kategorií KIDS 60 minut, dále kategorie JUNIOR 60 minut a kategorie TEENS 120 minut.

Budeme-li testovat více úrovní v rámci jedné kategorie, budou tomu přizpůsobeny i termíny testování.

BONUSOVÁ OTÁZKA

„Měli by se studenti testování bát?“

ODPOVĚĎ: „Určitě ano, ale ne přehnaně :) Když studenti látku umí, protože ji dlouhodobě cvičí, tak nemají důvod se obávat.

Na druhou stranu, když mají i mírné obavy, motivuje je to k mnohem lepším výkonům…“ – Tomáš Tesař

ZEPTEJTE SE…

Potřebujete specifickou informaci, ujistit, nebo poradit? Zavolejte, pošlete mail, nebo napište. Těšíme se na dotaz :)