Když jsem dokončoval studium MBA, musel jsem k obhajobě vypracovat závěrečnou práci. Měla být z praxe, musela být dostatečně dlouhá a zároveň kvalitní, jinak bych neprošel.

Při závěrečných zkouškách byl v komisi i JUDr. Bc. Zbyněk Trojan, PhD, bývalý ředitel policejní školy MV ve výslužbě, volba byla tedy jasná. Rozhodl jsem se zpracovat téma s tím, že výsledek budu mít ověřený renomovanou autoritou.

Závěrečnou práci na téma Krav Maga – izraelský sebeobranný systém jsem úspěšně obhájil.