Nové kurzy pro děti

Krav Maga Ostrava - děti

Vhodně vedený kurz Krav Maga je pro děti jedním z nejlepších způsobů rozvoje pohybových schopností, sebevědomí a schopnosti komunikovat v týmu.

 

Jak v Krav Maga Global pracujeme s dětmi

Jedná se o celosvětový propracovaný systém. V rámci Kids Instruktor jsou instruktoři školeni speciálně pro práci s dětmi a certifikaci je nutné pravidelně obhajovat.

U Krav Maga Global jsou kurzy u dětí zaměřené především na jejich fyzickou přípravu, rozvoj pohybových schopností a mentální přípravu.

Děti jsou pomocí hry připravovány na konkrétní situace, které mohou nastat v reálném životě. Cílem je naučit dítě, jak nebezpečným situacím pokud možno předcházet.

Podívejte se na video zde na stránce. Získáte představu o práci s dětmi v Krav Maga Global.

Certifikovaní instruktoři Krav Maga Global Ostrava

Tréninky děti jsou vedeny certifikovanými instruktory a jejich asistenty. Počty dětí jsou omezeny tak, aby bylo možné se všem v dostatečném rozsahu věnovat.

Děti jsou pod stálým dohledem.

V Ostravě je to jediný takto koncepčně vedený kurz pro děti.

Všichni instruktoři KMG Ostrava byli certifikováni izraelským instruktorem Zeev Cohenem, který celosvětově vede v rámci Krav Maga Global výcvik instruktorů dětí. 

Je Krav Maga vhodná pro děti?

To je otázka, kterou si asi klade každý rodič. A odpověď je jednoznačná: ano, je.

Trénink v rámci Krav Maga Global má mnoho výhod a to jak pro dítě, tak pro rodiče. Především je třeba říct, že sebeobrana dětí je vedená zcela jinak, než trénink dospělých. Trenéři jsou u nás pravidelně testováni a každý rok procházejí opakovaným testováním na certifikaci.

Práce s dětmi je v Krav Maga Global výrazně více sledovaná, než ve většině jiných organizací.

Fyzická připravenost

Mnoho dětí má dnes problém s fyzickou připraveností. Děti jsou zvyklé sedět u počítače, tráví mnoho času u televize a ve škole mají tělocvik maximálně 2 x 45 minut týdně.

Jak je na tom vaše dítě?

Jeden z hlavních cílů tréninku Krav Magy je fyzická připravenost. Děti běhají, učí se základní gymnastice, jako jsou kotouly, pády, skoky plavmo a celkově jsou vedené k tomu, aby se postupně zvyšovala jejich fyzická výdrž.

Týmovost

Děti jsou v oddílu Krav Maga Global vedené k týmové spolupráci, ke schopnosti se dohodnout s ostatními, k dovednosti rychle a správně komunikovat.

Při veškerých aktivitách jsou děti vedeny k fair play chování.

Uvědomělost
Dítě díky podrobnému vysvětlování jednotlivých technik získá přehled o tom, jak funguje lidské tělo, kde jsou jeho limity, naučí se respektu k sobě i k ostatním.
Schopnost se bránit

Díky fyzické připravenosti a zároveň díky jednotlivým sebeobranným technikám, které se dítě naučí, je schopno v krizových situacích správně a rychle reagovat. Dítě se naučí rychle vyhodnotit situaci a následně ji zvládnout.

Krav Maga není útočná a podstatou sebeobrany je zastavit útok protivníka a pak utéct.

Bude dítě rváč?

Rodiče se často obávají toho, jestli se z dítěte nestane rváč. Opak je pravdou. Nestane.

Díky tomu, že se dítě učí jednotlivé techniky a jejich účinek na člověka, tak si zároveň uvědomuje, co tyto techniky mohou způsobit. Na tréninku si navíc dítě velmi rychle uvědomí, že v reálném životě to nefunguje jako ve hrách na počítači.

Jako příklad můžeme uvést jednoduchý kotrmelec. Děti často mají pocit, že je velká legrace někomu podrazit nohy. Často to vidí v různých televizních komediích. Neuvědomují si bolestivost pádu na zem. Velmi rychle však získají správný obraz o možných důsledcích, když si na tréninku řízeně vyzkoušejí pády na žíněnce, případně kotrmelec přímo na parketách.

Co dítě potřebuje na trénink

Na sebe triko a dlouhé kalhoty, dále co se týče obuvi, tak cvičíme na boso. Máme speciální podlahu tzv. tatami roztažené po celé ploše tělocvičny.

Dále dítě musí mít souhlas rodičů, že může chodit cvičit.

Vyberte vhodný kurz pro vaše dítě

Podívejte se, který termín vám vyhovuje.

Vyberte vhodný kurz pro vaše dítě

Podívejte se, který termín vám vyhovuje.