Mají malé děti cvičit sebeobranu Krav Maga a bojové sporty?

Mnozí rodiče dnes pečují o své děti tak pozorně, že je pro ně pomalu těžké odřít si kolena a naučit se dávat pozor. A co teprve kroužky sebeobrany. Nevypíchnou si tam oči? Neublíží si? Nezdivočí? Jak to vlastně je?

Kop z otočky jako Jean-Claude Van Damme, či Bruce Lee? Tohle pod pojmem sebeobrana vidí většinová populace – brutální násilí a chvaty hodné karate filmu. O to více překvapí, když zjistí, že máme vytvořen Krav Maga program speciálně pro děti.

Zde jsou pomocí hry připravovány na konkrétní situace, které mohou nastat v reálném životě. Našim cílem je naučit dítě, jak těmto nebezpečným situacím předcházet.

Vyberte vhodný termín!

Připravili jsme několik termínů pro děti. Který bude vyhovovat vám?

Jaké jsou výhody Krav Maga pro děti?

·         Naučí se vyhnout nebezpečným situacím. Nedívají se na svět růžovými brýlemi, jsou obezřetnější a učí se vyhodnocovat situace hlavou. Stejně tak vědí co dělat, když se k nim přiblíží neznámý cizinec.
·         Děti si navyknou na disciplínu a rozvinou sebeovládání. Nestane se tak, že budou jednat impulzivně, v amoku. Naopak budou nečekanou situaci řešit s chladnou hlavou a rozmyslem.
·         Děti jsou vedeny k vyššímu sebevědomí. Cvičením Krav Magy pro děti je v nich budováno větší sebevědomí, získávají pozitivní zkušenosti s tím, jaké situace zvládnou. Ať již čelí ve škole šikaně, nebo je překvapí školní test, dokáží nečekané situace zvládat lépe a reagovat bez zbytečné paniky.
·         Děti si osvojí pravidelný pohyb. Netloustnou, učí se základům gymnastiky – kotouly, pády, skoky plavmo – cvičení jim zlepšuje fyzickou kondici a přirozeně je baví
·         Jedním z nejdůležitějších bodů je kontinuální příprava. Cvičením sebeobrany přejdou dětem základní techniky do krve spíše, než dospělým. Poskytnou tak  pevnou oporu pro zdokonalování sebeobrany v dospělosti. Ne nadarmo se říká – co se v mládí naučíš…

Nevyroste z dítěte rváč?

Nevyroste, ba naopak získá dobrý základ disciplíny a zároveň empatie. Rychle na tréninku pochopí, že každý střet, byť jen se zemí, může být bolestivý nejen pro protistranu, ale i pro něj. Proto je dítě vedeno nejen lektory, ale i svými vlastními zkušenostmi, potencionálně nebezpečným situacem předcházet.

Není sebeobrana, jako sebeobrana

Každá mince má dvě strany, ne každý sebeobranný systém je vhodný pro děti. Není-li dostatečně propracovaný a také správně vyučovaný, může dítě nabýt falešného pocitu, že když umí „trochu toho nebo toho„, je procházení se rizikovým prostředím bezpečné. Stejně tak, jako obracení obranných pohybů v útočné – dejte pozor, kdo vaše dítě sebeobranu vyučuje.

Proto máme v Ostravě specializované trenéry pouze pro děti! Naši Kids Instruktoři prošli certifikací u Zeev Cohena. Instruktora, jež vede celosvětový výcvik Kids Instruktorů v Krav Maga Global. Na tento úspěch jsme náležitě pyšní.

Závěrem tedy odpovězme „Ano, malé děti mají cvičit KMG sebeobranu“. Rozpis kroužků pro děti si prohlédněte pod tímto odkazem https://www.kravmaga-ostrava.cz/cenik/#s_3  Začínáme již toto září.

Vyberte vhodný termín!

Připravili jsme několik termínů pro děti. Který bude vyhovovat vám?